Hạnh Phúc Một Quân Cờ

Điệu: Điệu Blues
Tone: [Fm]
[D#] Phút cuối anh bước đi, lệ [Bb] rơi trên đôi hàng mi.
[B7] Nước mắt em tan mau trong [D#] mưa chiều.
[D#] Muốn nói thêm mấy câu mà [Bb] có hé môi được đâu.
[B7] Yêu thương cũng tan mau trong [D#] mưa chiều.
Ngày nào em [A#] nói lòng này là quân tốt, [Em/B] vào bàn cờ tình yêu đó,
[Bbdim] Đến phút cuối vẫn sẽ đi cùng [B7] anh, có biết đâu rằng...
Điều anh [Bb] mong chẳng phải điều em có, [Db] vậy làm gì còn sau đó,
[Bbdim] Anh quay lưng ra đi như làn [B7] gió.
Quân tốt trên bàn cờ [D#] đó đã yêu anh.
Đã muốn trọn đời này [Bb] mãi mãi theo anh.
Chỉ [A#] bước tới không [Bb] lui thì đó cũng là hạnh [F] phúc của em [G#] rồi.
Đâu có ai chọn đường [D#] kết thúc cho mình.
Đâu biết trên bàn cờ [Bb] đó thắng hay thua.
Chỉ [A#] biết lòng [B7] yêu, là [D#] yêu.⠀⠀

Bình luận