Đừng Đi! Đằng Kia Có Mưa

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [C]
Em ơi [A#] em dừng lại nào
Này đằng [Bb] kia có mưa [Eb] rơi
Trông kia [Eb] xem,đường ngập [Db] bùn
Trượt chân em biết kêu [A#] ai
Là la [Bb] la la la lá [Eb] la
Là la [Db] la la la lá [A#] la
Là la [Bb] la la la lá [Eb] la
Ngã khóc [Db] em gọi bố [A#] ơi ⠀⠀

Bình luận