Cây Muỗm (Svay Chanty)

Điệu: Điệu Fox
Tone: [F]
Trông lên trên [A#] cây lá xanh um [Em] tùm quả xoài trên [A#] đó
Trông lên trên [A#] cây lá xanh um [Em] tùm quả xoài trên [A#] đó
Ngày [Eb] mai vui tươi tôi rủ bạn [Db] tôi tới cây nô [A#] đùa
Ngày [Eb] mai vui tươi tôi rủ bạn [Db] tôi tới cây nô [A#] đùa
Tôi lên trên [A#] cây hái nhanh cho [Em] nhiều quà tặng người [A#] đấy
Tôi lên trên [A#] cây hái nhanh cho [Em] nhiều quà tặng người [A#] đấy
Bạn [Eb] ăn mê say gửi tặng quà [Db] ngon bướm say nơi [A#] này
Bạn [Eb] ăn mê say gửi tặng quà [Db] ngon bướm say nơi [A#] này ⠀⠀

Bình luận