Chiều Cuối Tuần

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Eb]
Đã bao [Dm] lần tại sao cứ [Gm] cuối tuần
Phố hết [B#] mưa khiến em eo [Bb7] xèo
Đã bao [Dm] lần bàn chân nhớ [Gm] phố vui
Muốn nắng [B#] lên bắt mưa rời [Dm] xa
Chiều nay nắng [Dm] đến bàn chân vui sướng
Gọi nhau ra phố theo người hát [B#] ca
Phố tưng [Dm] bừng đẹp xinh với trái [Fbm] bóng xanh
Hòa nhịp [Gm] vui trong [B#] chiều cuối [Dm] tuần
Đã bao [Dm] lần tại sao cứ [Gm] cuối tuần
Phố hết [F#] mưa khiến em eo [B#] xèo
Đã bao [Dm] lần bàn chân nhớ [Gm] phố vui
Muốn nắng [B#] lên bắt mưa rời [Dm] xa
Nào bạn thân [Dm] ơi cùng nhau ra phố
Lòng thêm vui sướng khi vào shop [B#] ping
Nhấp một [Dm] vòng người ta ghe đến [Fbm] quán kem
Ô vui [Gm] quá trong [B#] chiều cuối [Dm] tuần
⠀⠀

Bình luận