Những gì cho em

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Abm]
1. [D#] ..Còn gì cho em nữa [Bb] đâu anh chỉ [D#] cho em ảo mộng của tình [B7] yêu
Còn gì cho em nữa [D#] đâu hay chỉ cho [F#7] em những đèn đêm cúi [B7] đầu
Còn [D#] gì cho em nữa [Bb] đâu anh chỉ [D#] cho em cô phòng với chờ [B7] mong
Còn gì cho em nữa [D#] đâu hay chỉ [F#7] cho em những [B7] ngày lắm bể [D#] dâu [Bb] [D]
ĐK: Còn mong chi nửa tặng [D] em những [Bbm] chiều vương nắng bên [D] thềm
Nắng [C] chiều vàng suối tóc [Ab] em gió [B#m] hiền nhẹ thắm môi [Ab] em
Những [G#] chiều mà vòng tay ân [Ab] ái đưa ta trọn trong giấc [Cb][B7]
Còn chi đâu nữa tặng [D] em những [Bbm] gì tha thiết êm [D] đềm
Suốt [C] đời hạnh phúc bên [Ab] nhau không [B#m] còn giờ phút thương [Ab] đau
Những [G#] ngày mà lòng hằng mong [B7] ước khi chúng mình đến tìm [D#] nhau [Bb] [D#]
2. Cuộc đời dường như bóng [Bb] mây anh mất [D#] em khi đang nằm giữa vòng [B7] tay
Lời nào đưa em ngũ [D#] say anh vẫn ghi [F] sâu trong buồng tim cuối [B7] cùng
Nhiều [D#] đêm nằm bên xứ [Bb] xa nghe tuyết [D#] rơi đêm canh dài lát tả [B7] tơi
Mộng đầu chôn giữa biển [D#] khơi ôi nhớ [F#7] thương em [B7] ngày lắm bể [D#] dâu [Bb] [D#] ⠀⠀

Bình luận