Nguyện cầu cho người

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Abm]
Bước chân khuya [D#] não nề đường về riêng [Bb] bóng tôi
Có ai trên hè [D#] phố nhắn [A#] dùm rằng đời vẫn nổi [B7] trôi
Nhớ em sầu khôn [D#] nguôi [D] thương tuổi xanh [Bb] ngậm ngùi
Ngày hôm sầu [D#] héo hắt đêm về tình đơn [B7] côi bên gối mộng [D#] xa vời [Bb] [G#] [D#] [G#] [D#]
Thương những đêm trời thanh [Bb] vắng im [D#] lìm
Thế gian [Bb] ôi ai hay trăng em đau nhói [D#] buồng tim
Đôi mắt [F#7] khô nghe cơn [A#] đau sâu xé xuân [B7] thì
Gục đầu lệ quên rơi cho ngày tháng đi vào [D#] rã rời [Bb] [G#] [D#]
Nguyện cầu cho [D] người được thấy [Bbm] niềm vui
[Ab] Nguyện cầu cho [B7] người đời mãi [D] đẹp đôi
Dù tình xa [E7] rồi vẫn nhớ [Bbm] tình ơi
[Ab] Dù người phương [B7] trời người vẫn gần [D] tôi [Bbm] [G#] ⠀⠀

Bình luận