Chuyện tình nàng Tô Thị

Điệu: Điệu Blues
Tone: [Am]
1. Quê hương [Am] ta, [G] có gương đẹp muôn [Am] thuở [G] [Am]
Mãi chờ [G] chồng mà hoá đá đầu [C] non
Dù bao [Em] năm tuyết sương cùng mưa [G]
Vẫn mong [Em] chờ người từ chốn quan [Am] san [G] [Am]
Ngoài [Am] trời còn [G] lắm mù [C] sương
[G] Chim rừng say [Am] ngủ, gió từng cơn [C] lạnh
[Dm] Em lo cho [Am] chàng một thân đường [G] dài
Núi [Em] rừng giăng mắc chông [Am] gai [G] [Em] [Am]
Rượu [Am] nồng, chàng [G] hãy cạn [C] ly
[G] Biên thùy trấn [Am] giữ, quê nhà thiếp [C] vẫn
[Dm] Chờ câu tương [Am] phùng, chờ mong từng [G] ngày
Tin [Em] từ biên ải xa [Am] xăm [G] [Em] [Am]
2. Từng thu [Am] sang, nghe [Em] vang vó ngựa ngoài [Am] sông
Tưởng đâu bóng [D] chàng núi rừng thanh vắng phủ [Am] phàng
Rồi mùa [Dm] xuân chim [G] ca ngỡ mừng tin [C] mới
Chàng nơi [Em] đâu mà trời vẫn mưa [Am] ngâu [G] [Am]
Người [Am] theo chiến [Dm] chinh đường [Am] xa
Người đâu có [Bm7b5] biết nàng [E7] ôm nỗi [Am] sầu
Bỏ [Dm] làng bỏ [G] cả nương [C] dâu
Tìm lên núi [Em] biếc đỉnh cao mà [Am] chờ.
Mặc [Em] cho thời gian chồng chất cơn [G] đau
Mà lòng [Em] nàng chẳng chút lung [F] lây
Cho [D] đến một ngày [Am] kia, một [Em] ngày quá mỏi [Am] mòn
Nhìn [F] con lệ chảy đôi [E] dòng
Thân dù hoá [F] đá, còn [Em] mong chồng [Am] về

Bình luận