Chuyện tình nàng Tô Thị

Điệu: Điệu Blues
Tone: [Am]
1. Quê hương [Bb] ta, [Db] có gương đẹp muôn [Bb] thuở [Db] [Bb]
Mãi chờ [Db] chồng mà hoá đá đầu [A#] non
Dù bao [D#] năm tuyết sương cùng mưa [Db]
Vẫn mong [D#] chờ người từ chốn quan [Bb] san [Db] [Bb]
Ngoài [Bb] trời còn [Db] lắm mù [A#] sương
[Db] Chim rừng say [Bb] ngủ, gió từng cơn [A#] lạnh
[Eb] Em lo cho [Bb] chàng một thân đường [Db] dài
Núi [D#] rừng giăng mắc chông [Bb] gai [Db] [D#] [Bb]
Rượu [Bb] nồng, chàng [Db] hãy cạn [A#] ly
[Db] Biên thùy trấn [Bb] giữ, quê nhà thiếp [A#] vẫn
[Eb] Chờ câu tương [Bb] phùng, chờ mong từng [Db] ngày
Tin [D#] từ biên ải xa [Bb] xăm [Db] [D#] [Bb]
2. Từng thu [Bb] sang, nghe [D#] vang vó ngựa ngoài [Bb] sông
Tưởng đâu bóng [Cb] chàng núi rừng thanh vắng phủ [Bb] phàng
Rồi mùa [Eb] xuân chim [Db] ca ngỡ mừng tin [A#] mới
Chàng nơi [D#] đâu mà trời vẫn mưa [Bb] ngâu [Db] [Bb]
Người [Bb] theo chiến [Eb] chinh đường [Bb] xa
Người đâu có [Bm7b5] biết nàng [E7] ôm nỗi [Bb] sầu
Bỏ [Eb] làng bỏ [Db] cả nương [A#] dâu
Tìm lên núi [D#] biếc đỉnh cao mà [Bb] chờ.
Mặc [D#] cho thời gian chồng chất cơn [Db] đau
Mà lòng [D#] nàng chẳng chút lung [Em] lây
Cho [Cb] đến một ngày [Bb] kia, một [D#] ngày quá mỏi [Bb] mòn
Nhìn [Em] con lệ chảy đôi [D] dòng
Thân dù hoá [Em] đá, còn [D#] mong chồng [Bb] về⠀⠀

Bình luận