Đi Qua Vùng Cỏ Non

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Am]
[Am] Đi qua [E7] vùng cỏ [Am] non ngỡ mùa xuân [F] đang đến.
Bâng khuâng chiều 30 [Dm] tóc em [G] xanh màu [C] trời.
Đi qua [Dm] vùng lá rơi [C] ngỡ mùa [Em] thu [Am] đang tới.
Đường rộng [F] nào em đi [G] đóa hồng [E7] nào trên [Am] tay.
[C] Em phải đi (F) đến [G] nơi dù [Em] muộn cũng phải [G] nói với [C] nhau.
Những [F] dòng sông đã [G] lâu không [Am] ra được biển [C] rộng.
[Dm] Là những [G] dòng sông [C] lạc lòai,
muộn [Am] phiền quanh vách [F] núi như [E7] gương không [Am] người soi.
Đi [E7] qua vùng nhà [Am] em không còn em [F] ở đó.
Bâng quơ gà cất [Dm] tiếng gáy [G] trưa quanh gần [C] mình.
Hay [Dm] em về những [C] nơi bạn [Em] bè ta [Am] ở đó.
Còn [F] vượt đèo băng [G] sông với biển [E7] trời mênh [Am] mông.
[C] Như truyện [F] đã viết [G] xong mà [Em] lòng vẫn còn [G] muốn nối [C] them.
Những [F] giọt nước mắt [G] ai lăng [Am] qua môi vưa` [C] cười.
[Dm] Và những [G] được mất [C] riêng của mình.
Đời [Am] người ai cũng [F] có hãy [G] cho nhau [E7] tình [Am] yêu.
Hãy [F#m] thương [E7] nhau [A] thật nhiều.
Đi [E7] qua vườn trẻ [Em] chơi, ngỡ bầy chim [F] đang hót.
Ta nghe đời vui [Dm] hơn... Những [G] nghĩ suy một [C] mình.
Đi [Dm] thăm người mới [C] quen, một [Em] lần chưa [Am] nói hết.
Chuyện [F] dài của quê [G] hương, hiểu [E7] nhiều càng yêu [Am] hơn.
[C] Như người [F] đứng gác [G] đêm thầm [Em] lặng mà đẹp [G] lắm đất nước [C] ơi.
Những [F] người dân nước [G] tôi mang [Am] con tim thời [C] đại.
[Dm] Đẹp nhất [G] cuộc sống [C] vì mọi người.
[Am] đàn em thơ [F] ấy [G] Những bông [E7] hoa của [Am] hôm nay.
Những [F#m] bông [E7] hoa của [A] mai sau.

Bình luận