Sau khi nói chia tay

Điệu: Điệu Blues
Tone: [Db]
[Db] Đã biết bao lâu từ [Cb] khi chia tay hỡi người
[D#] Có những thói quen mà [A#m] anh chưa quên mỗi ngày
[Bb] Cô đơn vẫn bước đi [A#] ngay trên con phố quen
Dòng người [Bb] cứ vội vã, những khuôn mặt [A#] nào mà anh không [Cb] quen
[Db] Đôi lúc vu vơ ngồi [Cb] suy tư anh khẽ cười
[D#] Không biết nói ra bình [A#m] yên bên em mỗi ngày
Từng gọi [Bb] em người anh mãi yêu
Chẳng gì [A#] vui bằng khi có nhau
Giờ [Bb] đây nhạt phai theo câu chia tay [Cb] em nói
Bàn tay nào [Db] nắm yêu thương rồi buông
Tình yêu nào [D#] vỡ tan nơi màn sương
Vòng tay nào [Bb] đến nơi đây [A#]
Rồi vụt tan theo mây [Cb] khói
Từng tin lời [Db] hứa ta trao về nhau
Buồn vui ngày [D#] ấy nơi anh tìm đến
Ngày mai [Bb] nắng vẫn mong manh dịu dàng
Và ta [A#] bước trên con đường [Cb] dài cho dù xa [Db] nhau.
[Db] Đôi lúc vu vơ chợt [Cb] suy tư anh khẽ cười
[D#] Không biết nói ra bình [A#m] yên bên em mỗi ngày
Từng gọi [Bb] em người anh mãi yêu
Chẳng gì [A#] vui bằng khi có nhau
Giờ [Bb] đây nhạt phai buồn vui sau câu chia tay [Cb] em nói
Bàn tay nào [Db] nắm yêu thương rồi buông
Tình yêu nào [D#] vỡ tan nơi màn sương
Vòng tay nào [Bb] đến nơi đây [A#]
Rồi vụt tan theo mây [Cb] khói
Từng tin lời [Db] hứa ta trao về nhau
Buồn vui ngày [D#] ấy nơi anh tìm đến
Ngày mai [Bb] nắng vẫn mong manh dịu dàng
Và ta [A#] bước trên con đường [Cb] dài cho dù xa [Db] nhau.
[Db] Buồn vui anh mang theo cùng [Cb] những yêu thương mãi xa nơi đây
[Bb] Chẳng vì ta không chung niềm tin ấy [A#] hợp rồi tan ai mong một ngày xa [Cb] cách
Bàn tay nào [Db] nắm yêu thương rồi buông
Tình yêu nào [D#] vỡ tan nơi màn sương
Vòng tay nào [Bb] đến nơi đây [A#]
Rồi vụt tan theo mây [Cb] khói
Từng tin lời [Db] hứa ta trao về nhau
Buồn vui ngày [D#] ấy nơi anh tìm đến
Ngày mai [Bb] nắng vẫn mong manh dịu dàng
Và ta [A#] bước trên con đường [Cb] dài cho dù xa [Db] nhau.⠀⠀