Buồn Không Em

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Cm]
1. Buồn không [Eb] em
Mùa thu tan tác lá bay [Bb] gọi nhau bên thềm [Db]
Buồn không [Em] em [Eb]
Những chiều cô [Db] đơn xâm chiếm [Cmaj7] hồn em.
Vài tia nắng xuyên qua [Db] rèm
[Eb] Hồng đôi má em cho lòng buồn [Em] thêm [F#dim]
Những đêm xa [E7] nhà, đời lữ thứ buồn [Bb] không em
ĐK:
Từ khi xa tiếng chân [Bb] em
Kiếp sống buông [Eb] trôi
Từng đêm bước lẻ [E7] loi
Bạn anh là bốn phương [Bb] trời.
Tình câm [Fmaj7] nín bao năm [E7] rồi
Giọt lệ mồ [Eb] côi căn phòng tăm [Bb] tối
Chỉ bóng [D] tôi, nhìn tôi, rã [Bb] rời.
2. Buồn không [Eb] em
Tình yêu trăm ngõ biết đâu [Bb] mà ta đi tìm [Db]
Còn chi [Em] em [Eb]
Một đời đau [Db] thương vỡ nát [Cmaj7] buồng tim.
Thà quên phút yêu ban [Db] đầu [Eb]
Để hai lối đi không một [Em] niềm đau [F#dim]
Cứ xem như [E7] là, tình đã chết từ hôm [Bb] qua.
(Giang Tau) (DK) (2)
Cứ xem như [E7] là, tình đã chết từ hôm [Bb] qua.
[Bb] [Bm7b5] [D] [Bb] [Bm7b5] [D] [Bb] ⠀⠀

Bình luận