Đêm dài chiến tuyến

Điệu: Điệu Bollero
Tone: [D]
1. Một đêm dài nhớ [A#m] em
[Db] Một đêm dài trắng [Cb] đêm [Ab]
[A#m] Nhìn sao [Db] rừng nhớ [Ab] em
Nhìn núi đồi thấy [D#] em
Người [D] em yêu trọn [Bbm] đời. [D] [Bbm]
2. Từ khi mình biết [A#m] nhau
[Db] Đời ta đẹp biết [Cb] bao [Ab]
[A#m] Giờ vui [Db] đời chiến [Ab] binh
Bạn anh là gió [A#m] sương
Quê [Db] anh [Bbm] là muôn [Cb] phương. [A#] [B#] [F#] [Bbm]
ĐK:
Nếu hôm [A#m] xưa không đến tìm [Db] em với muôn lời nồng [Cb] say
Thì [Db] giờ trong bóng [Cb] đêm [Db] tình đâu vấn [D#] vương
Và biết [A#m] tìm ai nhớ [D#] thương
[D] Đêm nay gối [D#] súng viết lên [Bbm] dòng thư gởi [A#] em. [Bbm]
Viết cho [A#m] em, trao cả về [Db] em viết trong vạn niềm [Cb] say
[Db] đời trai gió [Cb] sương [Db] ngoài yêu núi [D#] sông
thì tim [A#m] này dâng cả [D#] em
[D] Anh xin một [A#m] điều là mình [Ab] đừng [D#] dối lừa [Cb] nhau.
3. Đừng gây niềm khổ [A#m] đau [Db]
[Db] Vì thư hồng vẫn [Cb] trao [Ab]
[A#m] Ngày duyên [Db] mình sánh [Ab] đôi
Ngày nước Việt hết chia [A#m] phôi
Ta [Db] không [Bbm] còn đơn [Cb] côi. [A#] [B#] [A#] [Cb] ⠀⠀

Bình luận