Chỉ còn là kỷ niệm

Điệu: Điệu Bollero
Tone: [Bb]
Em vừa [Db] nghe lời [A#] văng vắng [A#m] trong đêm
Phải [A#] chăng lời ngày đó đang về [G/B] tim
Nhắc [Bb] cho em một thời đầm [Cb] ấm
Lúc tung [Db] tăng chiều hè ngặp [D] nắng
Lúc trăng [Bb] lên bên [A#] thềm đôi má [D7] kề
Khi hoàng [Db] hôn về [A#] vây kín không [A#m] gian
Mới hay [A#] rằng hạnh phúc đang vỡ [G/B] tan
Tiếc thương [Bb] cho lời nồng ngày [Cb] đó
Sớm theo [Db] anh gọi người đầu [D] ngõ
Bước chân [Bb] đi, làm [D7] nát duyên ban [Db] đầu
Anh mang [D#] theo giấc mơ trong [A#] đời
Vòng tay yêu không [Db] rời một [Bb] niềm tin vừa [A#m] tới
Phải không anh tình [D#] vui khi đắm [A#m] say
Đời em sao chẳng [A#] may
Mới tìm vào một [Bbm] lần mà tình đã cao [D7] bay
Con đường [Db] yêu nhiều [A#] giông tố hôm [A#m] qua
Đã hoang [A#] tàn vì vắng chân người [G/B] xa
Bóng cô [Bb] đơn tràn vào ngõ [Cb] tối
Tiếng mưa [Db] đêm hòa lệ tình [D] cuối
Cố nhân [Bb] ơi, lòng [D7] chết khi xa [Db] người⠀⠀

Bình luận