Mưa ngâu

Điệu: Bossa Nova
Tone: [C]
Giọt [C] mưa mưa ngâu mưa ngâu búp [C] non trên cành thành [Am] lá biếc
Giọt [Dm] mưa mưa ngâu mưa ngâu tròn [Dm] xoe chiếc [F] ô trên [G] đầu
Ngày [C] xưa đôi ta quen nhau chiếc [C] ô xoe tròn thành [Am] bóng lá
[F] Mong sao mưa thật lâu để [G7] cho đôi lứa bên nhau [G]
Ngày [C] nay đôi ta xa nhau vắng [C] em anh nhìn từng [Am] góc phố
Từng [Dm] đôi uyên ương bên nhau tròn [Dm] xoe chiếc [F] ô trên [G] đầu
Ngày [C] nay đôi ta xa nhau lá [Am] xanh trên cành thành [Dm] lá úa
Từng [Dm] giọt mưa ngâu rớt [G7] bên thềm tình yêu [G] đâu dễ lãng [C] quên
Và cơn [Am] mưa mưa rồi sẽ tan đi trên [Dm] trời đầy nắng gió
Giọt mưa [G7] ngâu hay là nước mắt [C] ai nhớ [G7] nhau
Chuyện tình [C] yêu như là những cơn mưa trong [Dm] đời đầy nắng gió
Để trên [G] mi ai bây giờ ướt [Am] đẫm [G] mưa [C] ngâu

Bình luận