223
0

Chiều Một Mình Qua Phố

Điệu: Điệu Rhumba
Tone: [Em]
Tác giả: Trịnh Công Sơn
Chiều một mình qua [ Em ] phố âm [ E7 ] thầm nhớ nhớ tên [ Am ] em
[ C ] khi nắng khuya chưa [ D ] lên mà [ G ] một loài hoa chợt [ C ] tím
Chiều một mình qua [ Em ] phố, âm [ E7 ] thầm nhớ nhớ tên [ Am ] em
Gót [ C ] chân đôi khi đã [ Am ] mềm, gọi [ B7 ] buồn cho mình nhớ [ Em ] tên
ĐK:
Chiều [ C ] qua bao nhiêu lần môi [ G ] cười, cho [ Em ] mình còn nhớ [ Am ] nhau
Chiều [ C ] qua bao nhiêu lần tay [ G ] rời nghe [ C ] buồn ghé môi [ Em ] sầu
Ngày [ D ] nào mình còn có [ Am ] nhau xin cho dài [ G ] lâu
Ngày [ D ] nào đời thôi có [ Am ] nhau [ B7 ] xin người biết [ Em ] đau
Chiều một mình qua [ Em ] phố âm [ E7 ] thầm nhớ nhớ tên [ Am ] em
Gió [ C ] ơi gió ơi bay [ D ] lên để [ G ] bụi đường cay lòng [ C ] mắt
Chiều một mình qua [ Em ] phố âm [ E7 ] thầm nhớ nhớ tên [ Am ] em
Áo [ C ] xưa chưa quen phong [ Am ] trần, đợi [ B7 ] mùa thu vàng áo [ Em ] thêm
[ Am ] Chiều một mình qua [ C ] phố nghe dòng nước vẫn vây [ Dm ] quanh
Bước [ F ] chân nghe quen cung [ Dm ] buồn, lạy [ E7 ] đời xin còn tuổi [ Am ] xanh
[ Em ] Còn một mình trên phố âm [ E7 ] thầm nhớ nhớ tên [ Am ] em
Ngoài [ C ] kia không còn nắng [ B7 ] mềm, ngoài [ Am ] kia ai còn biết [ Em ] tên
Thế tay