Thế giới to thật to

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [A]
Intro : [A] [F#] [D] [E]
hoặc [A] [D] [A] [D] [A] [Bm]
===
Verse 1:
Biết không [A] người từ ngày người quay [C#m] gót ra đi,
thì vầng trăng [D] đã không chiếu sáng trên [A] trời
Hàng ngàn [D] ngôi sao trên cao như [A] trôi trong những muộn phiền
[Bm] khi riêng mình anh ngắm [E] sao
Biết không [A] người từ ngày người quay gót [C#m] ra đi,
thì nhiều lần [D] anh vội chạy đi kiếm [A] người
để rồi gặp em [D] nhưng anh đây biết em [A] không tin
những [E] câu anh đang giải thích bao [A] sai lầm
Thật ra anh [F#m] cũng có yêu người đến [C#m] sau
trái tim rung [D] động nhưng [E] chỉ một phút [A] giây
để cho em [F#m] khóc khi em thấy anh [C#m] bên ai
[D] rồi bên anh hôm nay chẳng có [E] em
Chorus :
Thế giới to thật [A] to biết bao nhiêu người [F#m] qua
vậy mà không có ai [D] cho con tim anh niềm [E] vui
Thế giới to thật [A] to biết không anh cần [F#m] em
thật lòng anh muốn em [Bm] cho anh thời [E] gian sửa sai lỗi [A] lầm
Verse 2:
Biết không [A] người từ ngày người quay gót [C#m] ra đi,
thì nhiều lần [D] anh vội chạy [E] đi kiếm [A] người
để rồi gặp em [D] nhưng anh đây biết em [A] không tin
những [Bm] câu anh đang [E] giải thích bao [A] sai lầm
Thật ra anh [F#m] cũng có yêu người đến [C#m] sau
trái tim rung [D] động nhưng [E] chỉ một phút [A] giây
để cho em [F#m] khóc khi em thấy anh [C#m] bên ai
[D] rồi bên anh hôm nay chẳng có [E] em
I'm thinking of [E] you
Chorus :
Thế giới to thật [A] to biết bao nhiêu người [F#m] qua
vậy mà không có ai [D] cho con tim anh niềm [E] vui
Thế giới to thật [A] to biết không anh cần [F#m] em
thật lòng anh muốn em [Bm] cho anh thời [E] gian sửa sai lỗi [A] lầm
[F#m] Em yêu nơi đâu em hay [E] không
anh luôn luôn yêu [A] em, trong thế gian anh chỉ yêu [D] một người
[F#m] Anh mong sao em nghe được
[A] Tiếng tim anh hét lên rằng: " [G] Trọn đời này chỉ cần em ở [E] bên đời anh !!"
[A] La La La La La La La La La [F#m] La
La La La La [D] La-La-La-La-La La [E] La
Biết không [A] người từ ngày người quay gót [C#m] ra đi,
thì vần trăng [D] đã không chiếu [E] sáng trên [A] trời
Hàng ngàn ngôi [A] sao trên cao như trôi [C#m] trong những muộn phiền [Bm]
Thế [E] giới thật to anh [A] chỉ yêu môt người.!

Bình luận