154
0

Không khóc ở Sài Gòn

Điệu: Ballad
Tone: [Am]
Tác giả: Hoàng Nhã
1. [ Am ] Có một Sài [ E7 ] Gòn còn lại mình [ Am ] tôi
Giữa dòng [ A7 ] đời cô đơn lạc [ Dm ] lối
Cuộc tình [ E7 ] chết không một lời trăn [ Am ] trối
Chợt nhận [ B7 ] ra ân tình đã [ E7 ] xa
[ Am ] Những ngọn đèn [ E7 ] đường giờ lại nhìn [ Am ] tôi
Sao tôi [ A7 ] hoài cứ ngóng chờ [ Dm ] ai
Mà đâu [ E7 ] biết yêu một người gian [ Am ] dối
Để giờ [ B7 ] đây cần gì câu xin [ E7 ] lỗi.
ĐK:
[ Am ] Vẫn dặn lòng đừng [ Dm ] khóc tôi nhé
Dẫu [ G ] hôm nay không còn [ C ] ai
[ A7 ] Khi yêu nhau ngỡ [ Dm ] là mãi mãi
[ B7 ] ai ngờ được tương [ E7 ] lai
[ Am ] Vẫn dặn lòng đừng [ Dm ] nhớ nhung nữa
[ G ] Sẽ không vui như ngày [ C ] xưa
[ A7 ] Mưa đã xóa trong [ Dm ] tôi thật nhiều
Để [ E7 ] thôi cô đơn mỗi [ Am ] chiều.
2. [ Am ] Có một Sài [ E7 ] Gòn ở lại cùng [ Am ] tôi
Vẫn âm [ A7 ] thầm bên tôi vậy [ Dm ] thôi
Chợt ngơ [ E7 ] ngác tôi tìm mình trên [ Am ] lối
Chẳng có [ B7 ] ai bước cùng với [ E7 ] tôi
[ Am ] Có một Sài [ E7 ] Gòn hoài niệm trong [ Am ] tôi
Sao tôi [ A7 ] hoài cứ ngóng chờ [ Dm ] ai
Mà đâu [ E7 ] biết yêu một người gian [ Am ] dối
Để giờ [ B7 ] đây cần gì câu xin [ E7 ] lỗi.
ĐK:
[ Am ] Vẫn dặn lòng đừng [ Dm ] khóc tôi nhé
Dẫu [ G ] hôm nay không còn [ C ] ai
[ A7 ] Khi yêu nhau ngỡ [ Dm ] là mãi mãi
[ B7 ] ai ngờ được tương [ E7 ] lai
[ Am ] Vẫn dặn lòng đừng [ Dm ] nhớ nhung nữa
[ G ] Sẽ không vui như ngày [ C ] xưa
[ A7 ] Mưa đã xóa trong [ Dm ] tôi thật nhiều
Để [ E7 ] thôi cô đơn mỗi [ Am ] chiều.
* Rồi [ Dm ] quên tôi rồi sẽ quên
Quên đau [ Am ] thương quên con đường
Quên [ B7 ] những cuộc tình làm đời đi sai [ E7 ] hướng.
Thế tay