Thân Phận Tù Nhân

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Am]
Tone Tào Lữ Phụ la Cm. Capo 3 choi Am
===
Nửa đời phiêu [Bb] dạt bôn ba đất người [A#] ta 
Lắm lúc tủi [Db] thân, tôi chỉ muốn được về [Bb] nhà.
Ăn bữa cơm [Em] cà có mẹ và có [A#] cha
Để lại sau [Db] lưng những xa hoa [Bb] những sai lầm đầy nghiệt [A#] ngã. [Db]
Đường đời đưa [Bb] đẩy, hôm nay phải vào [A#] đây
Nếm đủ đắng [Db] cay trong bốn bức tường [Bb] này
Nước khám cơm [Em] tù, nuốt nghẹn lệ xót [A#] xa
Nửa đời qua sa [D#] ngã, giờ trả giá [Db] cho những lầm [Bb] lỗi. [D#]
Tại [Bb] sao cuộc đời tôi lại [D#] trớ trêu thế này?
[Db] Nhắm mắt buông tay nhưng [Em] đời không cho [A#] phép.
[D#] Bao lần cố gắng kết [Em] liễu nhưng không thành
Vì thương [Db] mẹ nhớ cha, nên nghẹn [A#] ngào đành sống [D] tiếp.
Giờ mang phận tù [Em] nhân, cuộc sống sau bức [A#] tường
Chẳng có ai [Em] thương, mà thật nhiều người [A#] ghét.
Biết là khó [D#] khăn nhưng tôi rất [Eb] muốn quay trở về
Để làm [D#] lại tất cả và sửa [Em] chữa [Db] những sai lầm mà tôi [D#] đã gây [Bb] ra.
(Nguyện làm lại tất cả và sửa chữa những sai lầm mà tôi đã gây ra)⠀⠀

Bình luận