Quên Cả Lối Về

Điệu: Điệu Chachacha
Tone: [Bb]
Cuộc [Bb] đời là một giấc mơ
mà long [D] người thường nhiều mơ [Bb] ước
Vì đời đẹp muôn đóa [Bb] hoa
Êm [Db] đềm theo tiếng em [A#] ca hòa với cung [Bb] đàn
Dù mau [Em] phai, dù chóng [Bb] tàn
Tôi vẫn yêu [Db] thương ….. [D] suốt [Bb] đời
Tôi yêu em, tôi yêu [Bb] em như hình yêu [D] bóng
Em nhìn tôi, em nhìn tôi đắm đuối say [Bb]
Tôi yêu [Db] em, tôi yêu [Em] em quên bóng tối sương [A#]
Chỉ vì yêu [D] em, chỉ vì yêu [Db] em... [E7] quên cả lối [Bb] về!⠀⠀

Bình luận