Yêu em

Điệu: Điệu Slow
Tone: [C]
Tone gốc D: Capo 2
===
Em như cơn gió nhẹ bay qua [C] đây
Rung trong tim anh bao nhịp sóng chơi vơi
Gió cuốn [F] đi ngày tháng lang [Fm] thang
Sóng xô [C] đi giờ phút hoang [D] mang buồn vời [G] vợi.
Em đến cho [E] anh niềm [Am] nhớ
và những phút [D] giây đợi [Dm] chờ
Anh sẽ yêu [G] em yêu [F] em
Theo tháng ngày [C] dài.
Yêu [C] em, anh yêu em như yêu cung [F] đàn
Yêu [G] em như yêu những lời ca nồng [C] nàn
Yêu [F] em, anh yêu em như trăng với [Gm] sao
Anh yêu [D] mãi môi hôn ngọt [G] ngào.
Yêu [C] em, anh yêu em như yêu mây [F] trời
Yêu [G] em như yêu những đóa hoa tuyệt [C] vời
Yêu [F] em, anh yêu [Dm] em, yêu em ngất [G] ngây
Anh sẽ [F] mãi yêu em từ [C] đây.
Em như hoa thắm tỏa hương dịu [C] dàng
Hương thơm theo mây trôi nhẹ khắp không gian
Xóa tan [F] đi giờ phút thẫn [Fm] thờ
Cuốn trôi [C] đi ngày tháng bơ [D] vơ buồn rã [G] rời.
Em đến cho [E] anh tình say [Am] đắm
và những ước [D] mơ ngập [Dm] tràn
Anh sẽ yêu [G] em yêu [F] em
Đến cuối cuộc [C] đời.

Bình luận