168
0

Đất quê ta mênh mông

Điệu: Điệu Pop
Tone: [Em]
Mẹ đào [ Em ] hầm, mẹ đào hầm từ lúc tóc còn [ Am ] xanh
Nay mẹ [ Bm ] đã phơ phơ đầu [ Em ] bạc
Mẹ vẫn đào hầm mẹ vẫn đào hầm dưới tầm đại bác.
Bao đêm [ Em ] rồi tiếng cuốc vọng năm [ Am ] canh
[ Em ] Tiếng cuốc năm canh nặng tình đất [ Am ] nước
Hầm mẹ giăng như luỹ như [ Bm ] thành
Che chở [ B7 ] mỗi bước chân con bước
[ Em ] Đất nước mênh mông quân thù không xâm hết [ G ] được
Lòng mẹ [ C ] rộng vô [ Em ] cùng
Mẹ giấu [ G ] cả sư đoàn dưới đất [ Bm ]
Nơi hầm tối là nơi sáng [ G ] nhất
Nơi con [ Em ] nhìn ra sức mạnh Việt [ Am ] Nam
Có những đoàn [ Em ] quân từ trong lòng đất
Xông lên [ D ] bạt vía quân [ Am ] thù
Xung quanh [ D ] chúng đều là trận [ G ] địa
[ Em ] Đất quê ta mênh [ B ] mông [ C ] lòng mẹ rộng vô [ Em ] cùng
Thế tay