138
0

Đại Lộ Đón Gió

Điệu: Ballad
Tone: [G]
Tác giả: Đức Tiến
Sẽ có những [ G ] lúc khi trời hoàng [ Am ] hôn
Lặng thầm mình [ Bm ] ta trên con đường [ Em ] mòn
[ C ] Chiều tàn, nắng [ D ] tắt ta [ Bm ] đi về phía thinh [ Em ] lặng
[ C ] Nơi sa [ D ] mạc khô [ G ] cằn. [ D ]
Sẽ có những [ G ] lúc khi trời bình [ Am ] minh
Trời đổ nắng [ Bm ] mai lên đôi vai [ Em ] trần
[ C ] Đại lộ đón [ D ] gió đi [ Bm ] xa nơi chốn [ Em ] mơ hồ
[ C ] Tạm biệt [ D ] những hư [ G ] vô. [ D ]
Đk:
[ G ] Qua đi, qua [ D ] đi hoang [ Bm ] mang heo hắt linh [ Em ] hồn
[ C ] Hôm nay đi [ D ] trên đại [ Bm ] lộ đón gió riêng [ Em ] mình
[ C ] Ngày thôi [ D ] không buồn [ G ] tình
[ F ] Ngày thôi [ G ] không [ C ] buồn người
[ F ] Ngày thôi [ G ] không [ C ] buồn đời
[ F ] Ngày thôi [ G ] không [ C ] buồn mình.
Thế tay