Tháng Sáu Mùa Thi

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Em]
Cơn mưa [Em] đưa mình [Em9] vào tháng [G] Sáu [Em9]
Thời gian trôi [B7] theo [Em9] tiếng ve [G] kêu [Em9]
Nghe mùa hạ [D] bồn chồn gõ cửa [G]
Nhớ không em [B7] kỉ niệm rất [Em] nhiều
Tháng Sáu mùa thi [D] con đường học trò [B7] anh đưa em [Em] đi
Trong nét nghĩ [Am] chín dần bao dự [Em] định
Ngọn đèn đêm [Am] thao thức suốt đêm [B7] thâu
Tháng Sáu mùa thi [D] anh hiểu lắm [B7] cái nhíu mày chân [Em] thật
Những nghĩ suy [Am] khiến con người chợt [C] lớn
Em bắt đầu [B7] nơi [D] anh đi [B7] qua...
Mùa thi ơi [Em] , mùa thi [D] ơi, mùa thi [Am] ơi, và [C] tháng Sáu [Em] bao la
Nơi gặp gỡ của những gì nuối [Am] tiếc
Ðể nhận ra [D] giữa màu xanh trùng điệp [C]
Một mng lòng mình [B7] xanh rất [Em] xanh
Hát lại từ đầu rồi tiếp...
Những hạt mưa [Em] đầu [C] mùa nồng [Em] ấm
Làn gió trôi theo [B7] suối tóc nghẹn [Em] ngào
Trang sách mở [B7] bao điều cuộc [D] sống
Ta buớc vào [B7] tháng Sáu mùa [Em] thi

Bình luận