Tháng Sáu Mùa Thi

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [D#]
Cơn mưa [D#] đưa mình [Em9] vào tháng [Db] Sáu [Em9]
Thời gian trôi [B7] theo [Em9] tiếng ve [Db] kêu [Em9]
Nghe mùa hạ [Cb] bồn chồn gõ cửa [Db]
Nhớ không em [B7] kỉ niệm rất [D#] nhiều
Tháng Sáu mùa thi [Cb] con đường học trò [B7] anh đưa em [D#] đi
Trong nét nghĩ [Bb] chín dần bao dự [D#] định
Ngọn đèn đêm [Bb] thao thức suốt đêm [B7] thâu
Tháng Sáu mùa thi [Cb] anh hiểu lắm [B7] cái nhíu mày chân [D#] thật
Những nghĩ suy [Bb] khiến con người chợt [A#] lớn
Em bắt đầu [B7] nơi [Cb] anh đi [B7] qua...
Mùa thi ơi [D#] , mùa thi [Cb] ơi, mùa thi [Bb] ơi, và [A#] tháng Sáu [D#] bao la
Nơi gặp gỡ của những gì nuối [Bb] tiếc
Ðể nhận ra [Cb] giữa màu xanh trùng điệp [A#]
Một mng lòng mình [B7] xanh rất [D#] xanh
Hát lại từ đầu rồi tiếp...
Những hạt mưa [D#] đầu [A#] mùa nồng [D#] ấm
Làn gió trôi theo [B7] suối tóc nghẹn [D#] ngào
Trang sách mở [B7] bao điều cuộc [Cb] sống
Ta buớc vào [B7] tháng Sáu mùa [D#] thi⠀⠀