Anh Muốn Nghe Giọng Em

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [G]
Tone: [Db] nhịp 4/4 (tempo 100)
 Intro: |[Cmaj7] |[Bm7] |[Am7] |[Gmaj7]
(Bấm nút 'hợp âm dễ' để đổi qua cơ bản)
==
 Nguyên. :
 Anh muốn nghe giọng em |[Cmaj7] nói nói được không?
 Anh muốn nghe giọng em |[Bm7] nói nói hằng đêm
 Những lúc êm đềm đôi |[Am7] ta bên nhau, từng kỉ niệm mà anh vẫn khắc |[Gmaj7] ghi
 Anh muốn nghe giọng em |[Cmaj7] thêm thêm 1 chút
 Dù cho phút |[Bm7] giây xưa tan rồi
 Anh vẫn sẽ |[Am7] phía sau, dù cho đớn |[Gmaj7] đau thêm
 
 Lời |[Cmaj7] nói vẫn đọng lại bên tai
 Nhưng lúc này em lại ở bên ai
 Quá khứ |[Bm7] kia, quá ngọt ngào
 Để quên đi một |[Am7] người
 Từng cho ta nụ |[Gmaj7] cười…
 |[Cmaj7] Có lẽ anh phải tập quên thôi những thói quen
 |[Bm7] Gói gom luôn những hẹn thề mà em trao
 Cất |[Am7] nó vào trong tận nơi đáy |[Gmaj7] tim
 
 Làm sao để |[Cmaj7] quên quên được em, em hỡi
 làm sao để |[Bm7] quên quên được giọng nói ấy
 Ngày |[Am7] bên nhau mà ta vẫn thiết |[Gmaj7] tha
 
 Anh muốn nghe giọng em |[Cmaj7] nói nói được không?
 Anh muốn nghe giọng em |[Bmaj7] nói nói hằng đêm
 Những lúc êm đềm đôi |[Am7] ta bên nhau, từng kỉ niệm mà anh vẫn khắc |[Amaj7] ghi
 Anh muốn nghe giọng em |[Cmaj7] thêm thêm 1 chút
 Dù cho phút |[Bm7] giây xưa tan rồi
 Anh vẫn sẽ |[Am7] phía sau, dù cho đớn |[Gmaj7] đau thêm
 
|Hello no one availa|ble to make your call please leave a messsss|sageeeee after the toll =)))
 
 $eth :
 4/4 |Gọi tên anh là CÔ ĐƠN, khô hơn
 Khi nước mắt chẳng đủ cho đêm trôi
 |[Bm7] Gọi tên em là KỈ NIỆM bỏ quên
 lại chốn cũ ta vẫn thường chung đôi
 Bài hát |[Am7] cũ, anh viết vội rồi sẽ chẳng ai nghe
 Mưa vẫn ướt vai dẫu em có lấy tay che đi
 Bao |[Gmaj7] nhiêu vài giọt buồn trên mắt
 Giọng em nói kề bên tai dù đã lâu anh không nhắc TÊN!
 
 |[Cmaj7] Em trong cơn mơ, trong khi say
 |[Bm7] Âm vang bên tai như đâu đây
 
 |[Am7] Đã qua, ngày dài đã qua
 Ánh nắng gần tắt, thuyền ai đã xa
 Em |[Gmaj7] bước nơi thảm, người ta rải hoa
 Nơi ta từng đến, không còn cãi vã
 Và
 |[Cmaj7] Anh muốn được nghe giọng em nói bên tai
 Dù hai lối ta đi giờ xa lắm
 |[Bm7] muốn được nghe giọng em nói bên tai
 Dù làn khói trên môi làm xa xăm
 |[Am7] muốn được nghe giọng em nói bên tai
 Dù làn khói trên môi làm xa lắm
 |[Gmaj7] muốn được nghe giọng em nói bên tai
 Dù làn khói trên môi làm (xa xăm)
 
 Nguyên. :
 Anh muốn nghe giọng em |[Cmaj7] nói nói được không?
 Anh muốn nghe giọng em |[Bm7] nói nói hằng đêm
 Những lúc êm đềm đôi |[Am7] ta bên nhau, từng kỉ niệm mà anh vẫn khắc |[Gmaj7] ghi
 Anh muốn nghe giọng em |[Cmaj7] thêm thêm 1 chút
 Dù cho phút |[Bm7] giây xưa tan rồi
 Anh vẫn sẽ |[Am7] phía sau, dù cho đớn |[Gmaj7] đau thêm
⠀⠀

Bình luận