Lúc anh nguyện cầu

Điệu: Điệu Blues
Tone: [G]
1. Khi bóng [Db] đêm vừa [A#m] buông xuống
Giây phút [Cb] anh cầu [D#] khẩn
Nhớ [Cb] tôi cầu [D7] thay chăng người ?
Tôi vẫn [Db] luôn đợi trông [A#m] Chúa
Ðưa dắt [Cb] trên mọi [D#] lối
[Cb] bao giờ [D7] anh nhớ [Db] tôi ? [G7]
[A#] Khi nguyện cầu tôi nhắc [Db] tên anh nhiều
Xin Chúa [Cb] cho anh [D7] được luôn thái [Db] an [G7]
[A#] Khi nguyện cầu tôi sẽ [Db] xin Jêsus
Thêm sức cho [Cb] anh trong [D7] ngày gặp khó [Db] khăn
2. Khi ánh [Db] dương vừa soi [A#m] lối
Giây phút [Cb] anh quỳ [D#] gối
Thiết [Cb] tha cầu [D7] xin bao [Db] điều
Nhớ đến [Db] tôi cầu thay [A#m] với
Tôi rất [Cb] mong được [D#] Chúa
Yêu [Cb] thương và [D7] chăm sóc [Db] luôn [G7]
[A#] Nơi chân Ngài nhắc đến [Db] anh bao lần
Tôi cúi [Cb] xin Giê - [D7] xu chăn dắt [Db] anh [G7]
[A#] Ðến nơi Ngài với biết [Db] bao chân thành
Tôi nhắc [Cb] tên anh trong [D7] giờ yên tĩnh [Db] kia⠀⠀

Bình luận