Sao Không Nói

Điệu: Điệu Boston
Tone: [Bbm]
[Bbm] Giấc trưa [Amaj7] hè, nắng [A7] về, trời đất, nghiêng [Cb] màu, ngỡ [Eb] đâu, ngỡ [Bbm] đâu
[Bbm] Giấu trăm [Amaj7] ngàn, nghìn [A7] vạn, tình yêu, trong [Cb] lòng, nhớ [Eb] mong, nhớ [Bbm] mong
[Bbm] Sao em không [Amaj7] nói, ra [A7] rằng, rằng em đã [Cb] lâu, thích [Eb] ai, đã [Bbm] lâu?
[Bbm] Sao em không [Amaj7] nói, ra [A7] rằng, rằng em trót [Cb] vương, trót [Eb] thương, nhớ [Bbm] ai?
[Bbm] Chu du du [Amaj7] du du du [A7]
Sao em không [Cb] nói? [Eb]
Sao em [Bbm] không nói?
[Bbm] Nhớ ra rồi, [Amaj7] em sợ, [A7] từ chối, em buồn, [Cb] em [Eb] buồn, tôi [Bbm] buồn
[Bbm] Biết sao giờ, [Amaj7] hay là, [A7] em cứ, nói ra, [Cb] dễ mà [Eb] dễ [Bbm]
[Bbm] Sao em không [Amaj7] nói, ra [A7] rằng, rằng em đã [Cb] lâu, thích [Eb] ai, đã [Bbm] lâu?
[Bbm] Sao em không [Amaj7] nói, ra [A7] rằng, rằng em trót [Cb] vương, trót [Eb] thương, nhớ [Bbm] ai?
Chuyện tình [Cb] yêu gửi trong những [Bbm] cái tên, hằng [Cb] đêm nằm mơ vẫn [Bbm] viết lên, tình [Cb] ca vài ba những [Bbm] đoá hoa, chưa một [D] lần nói [Bbm] ra
Để [Cb] khi lạc nhau giữa [Bbm] đám đông, tìm [Cb] đâu người ta vẫn [Bbm] ngóng trông, ngày [Cb] xưa người không dám [Bbm] nói ra, thì trách [D] ai bây [Bbm] giờ?
[Bbm] Sao tôi không [Amaj7] nói, ra [A7] rằng, rằng tôi đã [Cb] lâu, thích [Eb] em, đã [Bbm] lâu
[Bbm] Sao tôi không [Amaj7] nói, ra [A7] rằng, rằng tôi trót [Cb] vương, trót [Eb] thương, nhớ [Bbm] em
⠀⠀

Bình luận