Bình Minh Exchange (AIA Vietnam)

Điệu: Điệu Slow
Tone: [D#m]
Chúng ta tự [Bb] hào một thế hệ tiên [Cb] phong
Những chiến binh năng [Db] động, hiện đại đầy sức [A#] nóng
Hiên ngang giữa thời [Em] đại, một hành trình - vì [Eb] lẽ sống
Có yên vui nào [D] bằng, một hợp đồng vừa giao [Bb] xong.
Thiết tha chân [Bb] thành vì đời cần chúng [Eb] ta
Những chuyên viên hoạch [Db] định mang trí tuệ tài [A#] chính
Thanh xuân mãi rạng [Em] ngời, cho nụ cười - về muôn [Eb] nơi
Có chúng ta chung [D] vai, những cuộc [Eb] đời [D] vững chắc tương [Bb] lai
(Chorus)
Bình minh X [Eb] change, [Db] ..cùng nhau tiến [A#] lên [Em]
Niềm tin X [Bm7b5] change, Sứ mệnh chúng [D] ta bảo vệ cuộc sống [A7]
Bình minh X [Eb] change [Db] , bạn ơi tiến [A#] lên[Em] !
Nào ta siết [Eb] tay, khát khao hôm [Bdim7] nay, rực [D] sáng chân trời ngày [Bb] mai...
...
Ta nghe trong [Eb] lòng [Db] , tươi sáng hi [A#] vọng[Em]
Mỗi bước đi [Eb] lên là một thành [D] công! [E7#9] [A7]
Ta nghe tim [Eb] mình, [Db] ..tiếng hát chân [A#] tình[Em]
Mỗi bước đi [Eb] lên thêm [D] một tình yêu X [Bb] change...(Fine)
⠀⠀