Vì Một Người Ra Đi

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [C]
Tone gốc F: Capo 5
Vì một người đi [C] mãi chắc không quay trở [Am] về
Một chuyện [F] tình nay đành chia [G] đôi
Một người ôm dĩ [C] vãng, người kia ở [Am] chốn xa
Chúc cho [Dm] em hạnh phúc bên đời [G] ai.
Đành tìm vui nơi [C] khác lấp cho vơi nỗi [Am] buồn
Được một [F] ngày không được bao [G] lâu
Tình về trên muôn [C] lối, từng yêu là đã [Am] đau
Chắc không [Dm] ai hiểu thấu [G] cho lòng [C] tôi.
Vì ai [Am] đã cất bước đi mãi chắc [Em] không về
Chuyện hai [F] đứa, nước mắt giờ về hai [C] lối
Đường dài em [Am] bước nếu có những lúc khiến [Em] em buồn
Thì hãy [F] nhớ mãi có anh bên đời [G] em.
Đành tìm vui nơi [C] khác lấp cho vơi nỗi [Am] buồn
Được một [F] ngày không được bao [G] lâu
Tình về trên muôn [C] lối, từng yêu là đã [Am] đau
Chắc không [Dm] ai hiểu thấu [G] cho lòng [C] tôi.

Bình luận