Tôi Đã Yêu Một Thiên Thần

Điệu: Điệu Blues
Tone: [A]
Capo ngăn 2. Tone B
A [A] nh chẳng trách em [C#m] đâu
Khi giả vờ bên [F#m] anh
Thiên thần bên nhân gi [D] an thường giấu [E7] đi đôi [A] cánh này.
Vì a [D] nh quá đỗi ngu [E7] n gơ
Còn [C#m] em quá đỗi ngây [F#m] th ơ
Làm s [D] ao có thể [E7] đ ẻ em tổn hại vì [A] anh.
Đôi bàn tay nhỏ nhoi
Nhưng đầy tình yêu thương
Em làm anh yên vui qua biết bao đêm gió mưa.
Dù anh đã biết yêu em
Mà sao chẳng nói nên câu
Nhưng a [D] nh sẽ nói em đã cho anh [E7] niềm tin.
ĐK:
V [A] ì anh đã [E7] qu yết yêu em thì [C#m] kh ông thể [F#m] cách c hia
Người [D] là giấc mơ thiên [A] thần của anh duy [D] nhất chỉ có e [E7] m thôi
Vì anh đã quyết yêu em thì không thể ai thay thế em
Tận trong trái tim thiên thần của anh
Duy n [D] hất anh chỉ muốn [E7] c ó em trong đời [A] an h.

Bình luận