Thu Sầu

Điệu: Điệu Bollero
Tone: [Bb]
Capo 4
Mùa thu thưa nắng gió mang niềm [Bb] nhớ [Eb]
Trời chiều man [G7] mác buồn nát con [A#] tim
[Em] Lệ tình đẫm ướt tà áo trinh [D] nguyên
Kỷ niệm êm đềm còn in trên [E7] giấy
Người ôm thương nhớ ra đi từ [Bb] đấy [Eb]
Trời đày hai [G7] đứa vì thiếu tơ [A#] duyên
[Em] Rừng còn thay lá tình vẫn chưa [D] yên
Thương chi cho [E7] lắm giờ cũng xa [Bb] nhau [Eb] [Bb]
ĐK: Người từ ngàn dặm về mang nỗi [Bb] sầu [Eb]
Nhip cầu Ô [G7] Thước hẹn đến mai [A#] sau
[Em] Ngày dài nhung nhớ mình cũng như [D] nhau
Trên [Eb] cao bao vì sao [Bb] sáng
Rừng vắng có bao lá [D] vàng [E7] là bấy nhiêu [Bb] sầu [Eb] [Bb]
Người đi hoa lá chết theo mùa [Bb] nhớ [Eb]
Người về lặng [G7] lẽ tình vẫn bơ [A#]
[Em] Thà rằng chôn kín mộng ước bên [D] nhau
Quên đi cho [E7] hết một kiếp thương [Bb] đau [Eb] [Bb] ⠀⠀

Bình luận