Ru Ta Ngậm Ngùi

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [D#]
Môi nào hãy còn [D#] thơm cho [E7] ta phơi cuộc [Bb] tình
Tóc nào hãy còn [D#] xanh cho ta chút hồn nhiên
Tim nào có bình [Db] yên, ta [Bb] rêu rao đời [D#] mình
Xin [A#m] người hãy gọi [D#] tên. [B7]
Khi tình đã vội [D#] quên tim [E7] lăn trên đường [Bb] mòn
Trên giọt máu cuồng [D#] điên, con chim đứng lặng câm
Khi về trong mùa [Db] đông tay [Bb] rong rêu muộn [D#] màng
Thôi [A#m] chờ những rạng [D#] đông.
ĐK: Xin chờ những rạng [D#] đông
Đời sao im [Bb] vắng như [E7] đồng lúa gặt [Bb] xong
Như rừng núi bỏ [D#] hoang
Người về soi bóng [A#] mình giữa [A#m] tường trắng lặng [D#] câm.
2. Có đường phố nào [D#] vui cho [E7] ta qua một [Bb] ngày
Có sợi tóc nào [D#] bay trong trí nhớ nhỏ nhoi
Không còn không còn [Db] ai ta [Bb] trôi trong cuộc [D#] đời
Không [A#m] chờ không chờ [D#] ai
Em về hãy về [D#] đi ta [E7] phiêu du một [Bb] đời
Hương trầm có còn [D#] đây ta thắp nốt chiều nay
Xin ngủ trong vòng [Db] nôi ta [Bb] ru ta ngậm [D#] ngùi
Xin [A#m] ngủ dưới vòm [D#] cây.⠀⠀

Bình luận