Nhường Cô Ấy Chút Đi Mà

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Eb]
Nhường cô ấy chút [A#] mà rồi mọi chuyện sẽ qua [Db] thôi
Chẳng cần phải nghĩ suy [Bb] nhiều để rồi phải sợ mất [D#] nhau
Yêu đương thì [Em] sẽ không tránh [Db] khỏi được sự cãi [D#] vã mỗi [Bb] ngày
Nhưng như [Eb] thế để ta hiểu nhau [Db] hơn và yêu nhau [A#] nhiều hơn
Em thì bướng còn anh thì [A#] nóng tính chẳng ai chịu [Db] nhường ai
Hai [Bb] đứa cứ cãi qua cãi [D#] lại chẳng ai [Em] chịu thua ai
Rồi cãi [D#] vã suốt cả [Bb] tiếng dài
Cứ như [Eb] tưởng mình đã mất [Db] nhau
Thôi thì
Nhường cô ấy một chút [A#] đi đâu có sao [Db] đâu
Vì mình là thân [Bb] trai thế có đâu đáng [D#]
Nam nhi mình làm chuyện [Em] lớn chớ bận [Db] tâm
Chớ [D#] so đo chi [Bb] nhiều chịu đựng hy [Eb] sinh
Một chút có làm [Db] sao..⠀⠀