Cơn mưa hiếu kỳ

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Am]
tone [Bb]
==
[Eb] Cơn mưa hiếu kì cơn mưa hiếu kì
Bay ngang qua đây nghe em [D#] đang nói gì
Nghe em đang nói
Thôi thì minh chia [Eb] ly đi baby
Thôi thì mình chia [D#] ly đi baby
[Eb] Cơn mưa hiếu kì cơn mưa hiếu kì
Bay ngang qua [D#] đây nghe anh đang nói gì
Nghe anh đang nói đừng bỏ rơi anh [Eb] nữa
Ta chia [D#] tay bao nhiêu lần rồi
Ta xa nhau ta xa nhau bao nhiêu lần rồi
Em [Eb] ơi đừng làm như thế
Đừng làm như thế ai đưa đón [D#] em đi về
Em [Eb] ơi đừng làm như thế
Hạt mưa thấy thế vu vơ nghĩ [D#] suy trong lòng
Loài người chia tay
Còn minh thì vẫn cứ [Eb] rơi
Còn mình thì vẫn cứ [D#] rơi
[Eb] Don’t go away don't go away
Oh no Please [D#] say you’ll stay
Loài người chia tay
Bao nhiêu năm [Eb] rôi
Adam and Eve ơi
Biết thế ngày xưa xin đừng
Sinh [D#] sôi để con cháu ngày nay vẫn hoài chơi vơi
Lỡ yêu rồi nên đành chấp nhận
Cuộc [Eb] đời mình dành tặng cô ấy
Một phần mình là của cô ấy mất rồi
[D#] Những cơn mưa ấy
như đạn bom đêm ngày
xối vào lòng anh nhoè nước mắt It’s time to [Eb] go
Cơn mưa không lời
Chia tay như lời tiên đoán từ ngàn năm [D#] trước rồi
Ugh
Loài người chia tay
Còn mình thì vẫn cứ
[Eb] Rơi…⠀⠀

Bình luận