Nỗi Đau Mang Tên Em

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [C]
Buốt giá nơi con ti [C] m, từng lời em [F] đ ã nói làm lòng anh [C] đ au nhói.
Nếu biết phải xa nhau thì ngày hôm qua hãy đừng tìm nhau em hỡi,
Và bởi vì chúng [Em] ta đã yêu nhau, [Am] yê u thật sâu vào trong [F] đá y tim để một ngày [Em] chính anh phải [Am] nghe rằn g em nói
em đã không còn y [F] êu anh.
Em đã xa rời a [F] nh dù lòng này [G] k hắc sâu [C] tên em.
Lòng nhói đau vì [C] ai, lòng tan nát [G] vì ai.
Ngày xưa em [Am] nói rằng em không thể [Em] rời xa anh.
Người có nghe gì k [C] hông ngày đó em đã [G] n ói rằng cuộc đời em [Am] đang hiến và em chỉ [Em] yêu m ỗi anh.
Giờ đây mỗi [F] người thầm bước một đoạn [C] đường mang [Dm] theo con tim [G] đau thương.
Lòng nhói đau vì ai, lòng nát tan vì ai.
Ngày xưa em nói rằng em không thể rời xa anh.
Người có nghe gì không ngày đó em đã nói rằng cuộc đời em đang hiến và em chỉ yêu mỗi anh.
Giờ đây mỗi [F] người thầm bước một đoạn [G] đường u [C] sầu.

Bình luận