Siêu Cô Đơn

Điệu: Điệu Blues
Tone: [Em]
VIDEO CHƠI MẪU CỦA MÌNH: https://www.youtube.com/watch?v=-jIBYpHSSYE
Bài này tone chuẩn : Fm - Kẹp Capo 1 đánh ở tone Em . Tone [D#]
===
[A#] Bản chất cô [Cb] đơn...vốn như nỗi[D#] buồn
[A#] Cố muốn cho [Cb] nhưng...ko người [Db] nhận lấy
[A#] vì chẳng [Cb] ai...đợi [A#m] chờ để [D#] cho...[A#] cho tôi...nét[Cb] vô tư ngày[D#] nào
[A#] Vốn đã [Cb] quen...lẻ [D#] loi bóng hình
[A#] Sớm gối nỗi [Cb] cô đơn [Db] màu khói thuốc
Chừng [A#] nào đến [Cb] khi...rượu[A#m] mừng mấy [D#] ly...[A#] cho tôi ấp [Cb] ôm mỗi [B7] tối
[A#] Quanh mình quạnh [Cb] hiu như khi...[A#m] đôi mi chưa [D#] khép bao giờ
[A#] Một mình uống [Cb] cho hết [Db] cô đơn
[A#] Say nhìn người [Cb] ta yêu nhau...[A#m] riêng tôi cơn [D#] gió không màu
[A#] Ngược dòng biết [Cb] trôi về [D#] đâu
[A#] Con đường tình [Cb] yêu bao la... [A#m] xa hoa hoang phí tuổi [D#] đời
[A#] Gặm hoài nỗi [Cb] cô đơn với [Db] ta
[A#] Bao giờ trời [Cb] cao sinh ra...[A#m] cho tôi một [D#] nửa đang tìm
Để [A#] đời biết[Cb] tôi đang tồn [D#] tại.
...
[A#] Để ngày tháng [Cb] rong chơi dừng [D#] lại.
Để ngày tháng rong chơi dừng lại. ⠀⠀

Bình luận