Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi (Jang Mi Version)

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [C]
Từ [C] lâu em đã yêu [Em] thầm anh đó
[F] không dám nói nên [C] lời
Nói ra [Am] sợ người cười
Lỡ anh [F] chẳng nhận lời
Nên cứ [D] yêu âm thầm thế [G] thôi
Nhiều [C] khi em đã mơ [Em] mộng hai đứa
Cùng [F] nhau nghe suốt trăng [C] mờ
Cả hai [Am] cùng cười đùa
Chiếc hôn [F] đầu hẹn hò
Dưới ánh [D] trăng hẹn [G] thề với [C] nhau
Giấc [C] mơ anh là chú [Em] rể
Còn em [F] là cô [G] dâu rạng [C] rỡ
Nắm [C] tay ta cùng ước [Em] nguyện
Trọn đời [F] ta yêu không cách [G] xa
Từ [C] lâu em đã yêu [Em] thầm anh đó
[F] không dám nói nên[C] lời
Ánh trăng [Am] hiểu được lòng
Của em [F] còn ngại ngùng
Dẫu đã [D] yêu người [G] rồi biết [C] không ???

Bình luận