Bài Ca Yêu Thương

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [A]
[A] Con nghe trong quạnh [C#m] vắng
tiếng ai [E7] gọi lòng con khát [A] khao.
[A] Con nghe gió nhẹ [C#m] hát khúc tình [F#m] Giê-su
đến với [C#m] con đây, đến rất [D] dịu dàng, [B7/D#] rồi trào [E] dâng.
[E7] Nguyện [A] hãy giữ [C#7/G#] cho [F#m] tim con
luôn [D] thật thà sống giữa [C#m] lòng cuộc đời [E] này.
[A] Ôi [A/G#] con sẽ [F#m] hát mãi câu tạ [E] ơn luôn mọi [A] ngày.
[A] Yêu thương sẽ như [C#m] men tan biến trong [D] bột làm nên [E] bánh.
[A] Yêu thương sẽ luôn [E/G#] nêu cao đuốc soi [F#m] đêm thâu
cho dù bão [D] tố.
[Dm] Yêu thương sẽ tươi [A] vui như đoá hoa [E7] nội ngàn giữa trời [A] xuân.
[A] Yêu thương sẽ ra [C#m] đi khắp bốn phương [D] trời loan tin [E] vui.
[A] Yêu thương sẽ cho [E/G#] mưa ngâu chứa chan [F#m] địa cầu
trong ngày [D] nắng gắt.
[Dm] Yêu thương sẽ luôn [A] đơn sơ giống như [E7] chim câu như trẻ [A] thơ.

Bình luận