Tuổi Thơ Tôi

Điệu: Điệu Blues
Tone: [G]
[Db] Mùa hè về là lại [Cb] đi tắm sông
[D#] Chiều nào cũng một [A#m] lũ rất đông
[A#] Mấy đứa biết bơi toàn [Db] song phi cắm đầu
[Bb] Không dám chơi cầm thùng [Cb] xốp mà nhìn nhau.
[Db] Quả này về nhà thì [Cb] chắc nát mông
[D#] Vì mẹ tao [A#m] cấm tắm sông
[A#] Lúc nãy thấy cây nhà bà [Db] Lan có xoài
[Bb] Đi hái trộm chờ [Cb] lúc quần áo khô
[Db] Tầm giờ này nhà bà [Cb] Lan không có ai
[D#] Mày trèo lên tao [A#m] đứng đây trông
[A#] Cứ vứt xuống đi rồi bọn [Db] tao đỡ hộ
[Bb] Thôi chết cha!! Chờ [Cb] tao chạy với đê
Giờ [Db] này mới vác mặt [Cb] về... Đi những đâu !?
[D#] Tại hôm nay trâu bị điên
Đi [A#m] húc người ta
Làm [A#] gì ướt hết cả [Db] quần áo thế kia!?
[A#] Đường hôm nay hơi bị trơn, con [Cb] ngã vào vũng nước
Này [Db] thì nước!! Mấy tuổi [Cb] đầu đã dối gian
[D#] Bà Lan đi qua bờ sông đã [A#m] thấy bọn bay
Đùa [A#] nghịch dưới nước còn [Db] dìm xong kéo nhau
[A#] Bờ sông bao nhiêu hiểm nguy sau [Cb] cấm được tắm
[Db] Và trò đặc biệt là trò [Cb] chơi bắn bi
[D#] Ngày nào cũng [A#m] kéo nhau đi
[A#] Mỗi đứa mấy viên là [Db] cân hết làng
[Bb] Sau mỗi trận, ảnh [Cb] chất đầy tay
[Db] 1 nghìn đồng được 1 [Cb] viên mắt to
[D#] Còn nghìn rưỡi có [A#m] viên mắt mèo
[A#] Thế bán bao nhiêu [Db] 100 cây ảnh !?
( 2 nghìn )
[Bb] Thôi lấy luôn ảnh [Cb] với cả bi
Cầm [Db] tiền đi mua kẹo [Cb] vừng với sữa chua
[D#] Bà ơi cho con nghìn hai kẹo [A#m] với cả kem
Kìa [A#] mày ơi có hình [Db] gì trông oách ghê
[A#] VIETTEL TRENDY gì đây !? Ô [Cb] trông thật hay
Buổi [Db] chiều gió mát thả [Cb] diều trên bãi sông
[D#] Diều ơi bay cao diều ơi! Sao [A#m] mãi chẳng lên !?
Trò [A#] này mỗi đứa nhảy [Db] vào bao cám to
[A#] 1 2 3 tất cả đua xem [Cb] ai về trước
⠀⠀

Bình luận