Chờ Người

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Cb]
Chờ [Cb] em chờ đến bao giờ
mấy [D#] thu [A7] thuyền đã [Cb] xa [D7] bờ
nhiều [Db] đêm cô đơn nhìn cây trút lá
buồn [Cb] quá cơn mưa hắt hiu
đưa [D#] hồn về trong cô [A7] liêu
Tình [Cb] anh lạc chốn mê rồi
nhớ [D#] chăng [A7] người cũng [Cb] đi [D7] rồi
ngày [Db] vui mang theo một cơn gió lốc
lệ [Cb] thắm không khơi cứ tuôn
ai [A7] còn nhớ đâu mà [Cb] thương
[Db] Thôi em ra đi về nơi [Cb] xứ xa
[D#] đêm đông cô đơn buồn cho [Db] kiếp không [Cb] nhà
[D#] lạnh giá rét [Bbm] buốt đời bạc [Db] phước không [D] chồng
chỉ [E7] còn ai nhớ [Bbm] mong
Mười [Cb] năm trời chẳng thương mình
để [D#] anh [A7] thành kẻ [Cb] bạc [D7] tình
cầu [Db] xin cho mây về vui với gió
[Cb] có qua bao đắng cay
muôn [A7] đời em vẫn chờ [Cb] anh⠀⠀

Bình luận