Hạt Bụi Lẻ Loi

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Bb]
Một đôi ch [Bb] ân mồ côi [D#] lẻ loi đi trên đường khuya gió mưa
Về nơ [Em] i đâu tuổi [Db] t hơ khi em [A#] mồ côi [B/g] kh [Bb] ông n hà
[Eb] Dòng nước mắt rơt trên [D] đ ời em
Em lầm th [Bb] an trong cuộc [Em] đ ời
Trong miếng ă [Db] n từng [D#] ng ày
Đã nhiều đê [Eb] m em [D#] khó c trong [Bb] tủi h ờn.
Giọt sươn [Bb] g khuyêu nhẹ rơi, Rớt [D#] trê n tấm thân nhỏ nhoi của em
Chìm trong [Em] mơ giấc m [Db] ơ, em mơ [A#] được [B/g] có---- [Bb] gia----đình
[Eb] Rồi ngày mai khi [D] n ắng lên
Không niềm [Bb] vui không gia [Em] đình
Những ướ [Db] c mơ phai [D#] tà n
Theo thoi [Eb] gian em [D#] s ẽ đến nơi [Bb] nào
ĐK :
Và đêm q [A#] ua tình cờ trong giấc [Db] mơ em mỉn cười
Một bà ti [Em] ên hiện [Eb] ra
Bà cho e [Db] m một điều [A#] ước bình thường, Em sẽ [Db] tu ng tăng đến trường
Được đùa [Em] vui, được th [Db] ấy ánh mặt [A#] t rời⠀⠀

Bình luận