Hạt Bụi Lẻ Loi

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Am]
Một đôi ch [Am] ân mồ côi [Em] lẻ loi đi trên đường khuya gió mưa
Về nơ [F] i đâu tuổi [G] t hơ khi em [C] mồ côi [B/g] kh [Am] ông n hà
[Dm] Dòng nước mắt rơt trên [E] đ ời em
Em lầm th [Am] an trong cuộc [F] đ ời
Trong miếng ă [G] n từng [Em] ng ày
Đã nhiều đê [Dm] m em [Em] khó c trong [Am] tủi h ờn.
Giọt sươn [Am] g khuyêu nhẹ rơi, Rớt [Em] trê n tấm thân nhỏ nhoi của em
Chìm trong [F] mơ giấc m [G] ơ, em mơ [C] được [B/g] có---- [Am] gia----đình
[Dm] Rồi ngày mai khi [E] n ắng lên
Không niềm [Am] vui không gia [F] đình
Những ướ [G] c mơ phai [Em] tà n
Theo thoi [Dm] gian em [Em] s ẽ đến nơi [Am] nào
ĐK :
Và đêm q [C] ua tình cờ trong giấc [G] mơ em mỉn cười
Một bà ti [F] ên hiện [Dm] ra
Bà cho e [G] m một điều [C] ước bình thường, Em sẽ [G] tu ng tăng đến trường
Được đùa [F] vui, được th [G] ấy ánh mặt [C] t rời

Bình luận