224
0

Ba Em Trồng Khoai Lang

Điệu: Slow Rock
Tone: [C]
Tác giả: Thế Phương
Ba [ C ] em trồng khoai lang đào lên thấy khoai [ Am ] mì thiệt là điều vô [ Dm ]
[ G ] Sao một hồi suy nghĩ ba [ G ] em làm cái [ C ] đơn gửi [ G ] lên mấy ông [ C ] phường
Từ [ G ] mờ sáng hôm [ C ] sau ba [ G ] em đánh xe [ Am ] bò đi [ F ] tới đồn công [ G ] an
Sao một hồi lo [ Am ] lắng ba [ G ] em mới bước vào ba em mới hỏi [ C ] rằng
Sao [ C ] tui trồng khoai lang đào lên thấy khoai [ Am ] mì thiệt là điều vô [ F ]
Ai mà đêm [ Dm ] xuống đem [ G ] đào lang của [ C ] tui rồi [ G ] chôn xuống khoai [ C ]
Bằng [ G ] cặp mắt suy [ C ] tư công [ G ] an phải chống [ Am ] cằm với [ F ] nét mặt đăm [ C ] chiêu
Sao một hồi suy [ Am ] nghĩ công [ G ] an mới vỗ bàn công an mới nói [ C ] rằng
Sao [ C ] ông trồng khoai lang đào lên thấy khoai [ Am ] mì thiệt là điều vô [ F ]
Sau một hồi suy [ Dm ] nghĩ công [ G ] an bèn phán [ C ] luôn dìa [ G ] đi bán khoai [ C ]
Thế tay