[ Gm ] Ơ...tường [ Bb ] trắng...tường [ F ] xanh..., ơ [ Gm ] tường vàng
Em là [ Bb ] thợ quét vôi
Quét [ Cm ] nên (ơ) tường [ Bb ] trắng, tường [ F ] xanh, tường [ Gm ] vàng
Xanh, [ C ] vàng, xanh, trắng, [ Cm ] xanh
Xanh, [ Bb ] vàng, xanh, trắng, [ Gm ] xanh.
Tay [ F ] đưa chổi nhanh [ Bb ] nhanh
Bên [ Gm ] những tầng nhà mới
[ F ] Trong những căn buồng [ Dm ] cưới
Em thích màu da [ Gm ] trời
Tay [ Eb ] người thợ quét [ Cm ] vôi
[ Bb ] thêm màu hạnh [ F ] phúc
Đây [ Dm ] người thợ kiến [ Gm ] trúc
Đi [ Cm ] xây đẹp cuộc [ Gm ] đời
Em là thợ quét [ Dm ] vôi
Quét [ Cm ] nên tường [ Bb ] trắng, tường [ F ] xanh, tường [ Gm ] vàng
Xanh, [ C ] vàng, xanh, trắng, [ Cm ] xanh.... xanh
Xanh, [ Gm ] vàng, xanh, trắng, xanh.....xanh.
Tay [ Cm ] đưa chổi nhanh [ Bb ] nhanh
Bên [ Gm ] những tầng nhà mới
[ F ] Trong những căn buồng [ Dm ] cưới
Em thích màu da [ Gm ] trời
[ Eb ] Tay người thợ quét [ Cm ] vôi
[ Bb ] Tô thêm màu hạnh phúc
Đây [ Dm ] người thợ kiến [ Gm ] trúc.
Đi [ Cm ] xây đẹp cuộc [ Gm ] đời
Em là thợ quét [ Dm ] vôi
Làm [ Bb ] đẹp cho thành [ Gm ] phố
Em là thợ quét [ Gm ] vôi !
Thế tay