Em là thợ quét vôi

Điệu: Điệu Rhumba
Tone: [Gm]
[Gm] Ơ...tường [Bb] trắng...tường [F] xanh..., ơ [Gm] tường vàng
Em là [Bb] thợ quét vôi
Quét [Cm] nên (ơ) tường [Bb] trắng, tường [F] xanh, tường [Gm] vàng
Xanh, [C] vàng, xanh, trắng, [Cm] xanh
Xanh, [Bb] vàng, xanh, trắng, [Gm] xanh.
Tay [F] đưa chổi nhanh [Bb] nhanh
Bên [Gm] những tầng nhà mới
[F] Trong những căn buồng [Dm] cưới
Em thích màu da [Gm] trời
Tay [Eb] người thợ quét [Cm] vôi
[Bb] thêm màu hạnh [F] phúc
Đây [Dm] người thợ kiến [Gm] trúc
Đi [Cm] xây đẹp cuộc [Gm] đời
Em là thợ quét [Dm] vôi
Quét [Cm] nên tường [Bb] trắng, tường [F] xanh, tường [Gm] vàng
Xanh, [C] vàng, xanh, trắng, [Cm] xanh.... xanh
Xanh, [Gm] vàng, xanh, trắng, xanh.....xanh.
Tay [Cm] đưa chổi nhanh [Bb] nhanh
Bên [Gm] những tầng nhà mới
[F] Trong những căn buồng [Dm] cưới
Em thích màu da [Gm] trời
[Eb] Tay người thợ quét [Cm] vôi
[Bb] Tô thêm màu hạnh phúc
Đây [Dm] người thợ kiến [Gm] trúc.
Đi [Cm] xây đẹp cuộc [Gm] đời
Em là thợ quét [Dm] vôi
Làm [Bb] đẹp cho thành [Gm] phố
Em là thợ quét [Gm] vôi !

Bình luận