Bên Đời Hiu Quạnh

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Eb]
Intro : [Eb] - [A#] - [A#] - [Eb] - [Eb] - [A#] - [A#] -[Eb] -[Eb]
[Eb] Một lần chợt nghe quê [A#] quán tôi [Em] xưa
[Bbm] Giọng người gọi tôi nghe [A7] tiếng rất nhu [Eb]
[Eb] Lòng thật bình [B#] yên [A#] mà sao buồn [Em] thế
[Eb] Giật mình nhìn [B#] tôi [A7] ngồi hát bao [Eb] giờ
[Eb] - [A#] - [A#] - [Eb] - [Eb] - [A#] - [A#] - [Eb] -[Eb]
[Eb] Rồi một lần kia khăn [A#] gói đi [Em] xa
[Bbm] Tưởng rằng được quên thương [A7] nhớ nơi quê [Eb] nhà
[Eb] Lòng thật bình [B#] yên [A#] mà sao buồn [Em] thế
[Eb] Giật mình nhìn [B#] tôi [A7] ngồi khóc bao [Eb] giờ
[Eb] - [A#] - [A#] - [Eb] - [Eb] - [A#] - [A#] - [Eb] -[Eb]
[Eb] Ðường nào quạnh hiu tôi [A#] đã đi [Em] qua
[Bbm] Ðường về tình tôi có [A7] nắng rất la [Eb] đà
[Eb] Ðường thật lặng [B#] yên [A#] lòng không gì [Em] nhớ
[Eb] Giật mình nhìn [B#] quanh [A7] ồ phố xa [Eb] lạ.
[Eb] - [A#] - [A#] - [Eb] - [Eb] - [A#] - [A#] - [Eb] -[Eb]
[Eb] Đường nào dìu tôi đi [A#] đến cơn [Em] say
[Bbm] Một lần nằm mơ tôi [A7] thấy tôi qua [Eb] đời
[Eb] Dù thật lệ [B#] rơi [A#] lòng không buồn [Em] mấy
[Eb] Giật mình tỉnh [B#] ra [A7] ồ nắng lên [Eb] rồi.
[Eb] - [A#] - [A#] - [Eb] - [Eb] - [A#] - [A#] - [Eb] -[Eb] ⠀⠀

Bình luận