Chiều Biển Vắng Thênh Thang

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [D#]
Mang tên [D#] em chiều in màu lá [Am7]
Vừa tàn mùa [Cb] sen hạ cháy trên cành [Db]
Sau lưng em [D#] cỏ lau mọc trắng đêm [Bb]
Sau lưng [B7] em là hoang dại núi đồi [D#]
Yêu em [D#] tình tôi lặng lẽ [Am7]
Chợt cả đại [Cb] dương về hóa mưa ngàn [Db]
Đêm khuya [D#] tầm xuân còn ngái [Bb] ngủ
Mơ nơi ngoài [B7] kia đường phố đông [D#] người
Em ở đâu [A#] hay đời tôi bờ không cát [Db] trắng
Giống như [E7] tôi không đợi chờ [Bb] em
Trên biển [D7] vắng thênh thang đôi mùa sóng [Db] vỗ
Dù hạnh [A#] phúc nhạt nhòa đêm cỏ che mưa [Db] xóa
Hay mình [E7] khóc một lần cho quên [Am7] hết
Như tượng [D7] đá không nguôi đợi cánh buồm [B7]
[D#] Sao nơi [D#] đây chiều câm lặng [Am7] thế
Ngoảnh đầu nhìn dòng [Cb] sông chẳng thấy đâu [Db] bờ
Đôi khi [D#] về khuya ngồi nhớ [Bb] lại
Một cuộc tình [B7] quên tự lúc nào. [D#] ⠀⠀

Bình luận