Khắc Khoải

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Bb]
Tôi [Bb] ngồi đây sợ bóng tối, bóng tối [Eb] qua đêm dài
[E7] Đêm quạnh hiu ôi xơ xác linh hồn tôi [Bb] khắc khoải
Mong từng [Bb] dây, [Eb] từng phút đến hết những [Em] đau thương này
Chờ ánh [Em] sáng trong ban [Bb] ngày như [Eb] một lần niềm [E7] hy vọng hết [Bb] đắng cay [E7]
Vì em [Bb] đã xa rồi, khuất [Eb] xa rồi
Lời em [Db] nói yêu thương [E7] xưa vang [Bb] vọng tới [E7]
Ngày đang [Bb] đến chia lìa tình tôi với [Eb] em rồi
Từng đêm [Db] qua đày đọa tôi trong bóng [E7] tối [Bb] chia phôi
Tôi ngồi [Bb] đây lần từng bước đếm gót chân [Eb] em về
Nhưng đường [E7] xa, xa quá em còn đang [Bb] mải mê
Đã từng [Bb] yêu đừng [Eb] dày xéo những nỗi đau [Em] ê chề
Làm vỡ [Em] nát trong tâm [Bb] hồn cho [Eb] một đời [E7] in hằn những [Bb] vết thương⠀⠀

Bình luận