Nối Vòng Tay Lớn

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Bb]
Rừng [Bb] núi dang [Em] tay nối [E7] lại biển [Bb] xa
Ta [Eb] đi vòng tay [Db] lớn mãi để [A#] nối sơn [Bb][Eb]
Mặt [G7] đất bao [A#] la anh [Em] em ta [A7] về
Gặp [Eb] nhau mừng như [E7] bão cát quay [Bb] cuồng trời [A#] rộng
Bàn [D] tay ta [Eb] nắm nối [Db] tròn một vòng Việt [Bb] Nam.
ĐK:
Cờ nối [A#] gió đêm [E7] vui nối [Bb] ngày
Giòng máu [Em] nối con [Db] tim đồng [A#] loại
Dựng tình [Bb] người trong ngày [E7] mới
Thành phố [A#] nối thôn [E7] xa vời [Bb] vợi
Người chết [Em] nối linh [Db] thiêng vào [A#] đời
Và nụ [E7] cười nối trên [Bb] môi.
Từ [Bb] Bắc vô [Em] Nam nối [E7] liền nắm [Bb] tay
Ta [Eb] đi từ đồng [Db] hoang vu vượt [A#] hết núi [Bb] đồi [Eb]
Vượt [G7] thác cheo [A#] leo, tay [Em] ta vượt [A7] đèo
Từ [Eb] quê nghèo lên [E7] phố lớn nắm [Bb] tay nối [A#] liền
Biển [D] xanh sông [Eb] gấm nối [Db] liền một vòng tử [Bb] sinh.⠀⠀

Bình luận