Lênh đênh

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Em]
capo 1
==
Có một con [Em] đường như [Em/D#] đợi một con [Em/D] suối [Em/C#]
Có một ngọn gió [Am] bay tìm một ngọn [Em] núi
Có một cánh [Bm] rừng chờ một cánh chim [D] đêm
Tiếng hát lênh [G] đênh [Bm] mong một phút bình [Em] yên
Có hai nỗi [Em] nhớ xôn [Em/D#] xao gió triền [Em/D] miên [Em/C#]
Có hai con [Am] tim [Bm] chung một lối đi [Em] về
Trời xanh [Am6] thế đời xanh [D] thế
Lênh [Bm] đênh những [Em] vì sao [B] xa
Lênh [E] đênh những [B7] vầng mây [E] xa.
[E] Hai đứa như hai [B] vầng mây xa
[B] Trôi trên sóng bồng [E] bềnh bồng bềnh
[E] Bao tháng năm đã [B] từng trôi qua
[B] Mà sao mãi lênh [A] đênh, lênh [E] đênh.
[E] Anh đã đi suốt [B] dọc chân mây
[B] Xa xôi lắm mặt [E] trời mặt trời
[E] Câu hát xưa đã [B] từng mê say
[B] Chiều nay gió đưa đi xa [E] khơi
[E] Hai đứa như hai [B] vì sao xa
[B] Nào đâu có lại [E] gần lại gần
[E] Bao tháng năm đã [B] từng trôi qua
[B] Đời sao mãi lênh [A] đênh, lênh [E] đênh

Bình luận