Rừng Xưa Đã Khép

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Em]
Tone gốc Fm: Capo 1
===
1. Ta thấy [Em] em trong tiền [G] kiếp với cọng [E7] buồn cỏ [Am] khô
Ta thấy [D] em đang ngồi [Am] khóc khi [D] rừng chiều đổ [G] mưa [E7]
Rừng thu lá [Am] úa em vẫn chưa [Em] về
Rừng đông cuốn [D7] gió em đứng bơ [G] vơ.
2. Ta thấy [Em] em trong tiền [G] kiếp với mặt [E7] trời lẻ [Am] loi
Ta thấy [D] em đang ngồi [Am] hát khi [D] rừng về nhiều [G] mây [Em]
Rừng thu thay [E7] lá mưa bay buồn [Am] rầu
Rừng đông buốt [F#] giá mưa bay dạt [B] dào. [B7]
3 Ta vẫn [Em] mong ta chờ [G] mãi trên từng [E7] ngày quạnh [Am] hiu
Ta vẫn [D] mong em về [Am] đây cho [D] đời bày cuộc [G] vui [E7]
Mùa xuân đã [Am] đến em hãy quay [G] về
Rừng xưa đã khép [B7] em hãy ra [Em] đi.

Bình luận