Rừng Xưa Đã Khép

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [D#]
1. Ta thấy [D#] em trong tiền [Db] kiếp với cọng [E7] buồn cỏ [Bb] khô
Ta thấy [Cb] em đang ngồi [Bb] khóc khi [Cb] rừng chiều đổ [Db] mưa [E7]
Rừng thu lá [Bb] úa em vẫn chưa [D#] về
Rừng đông cuốn [D7] gió em đứng bơ [Db] vơ.
2. Ta thấy [D#] em trong tiền [Db] kiếp với mặt [E7] trời lẻ [Bb] loi
Ta thấy [Cb] em đang ngồi [Bb] hát khi [Cb] rừng về nhiều [Db] mây [D#]
Rừng thu thay [E7] lá mưa bay buồn [Bb] rầu
Rừng đông buốt [F] giá mưa bay dạt [G#] dào. [B7]
3 Ta vẫn [D#] mong ta chờ [Db] mãi trên từng [E7] ngày quạnh [Bb] hiu
Ta vẫn [Cb] mong em về [Bb] đây cho [Cb] đời bày cuộc [Db] vui [E7]
Mùa xuân đã [Bb] đến em hãy quay [Db] về
Rừng xưa đã khép [B7] em hãy ra [D#] đi.⠀⠀

Bình luận