Con ốc

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Em]
capp 3
==
Thân [Em] ta con ốc trốn trong ao bèo
Ta làm [C] thân con ốc bò [Bm] nghiêng
Đôi [Em] ba mảnh áo, chứ bốn năm mảnh tình
Ta làm [C] thân con ốc lặng [F#] thinh
Ngày [Am] thì rong chơi với cô cá cờ
Mặc [F] đời mưa nắng buồn [Em] vui
Hầu [F] rượu đêm đêm với [Dm] anh châu tràng
Ngồi [F] nhìn trời đất ngả [G#] nghiêng
Ốc [Bm] ơi thương là [A] thương là [G] tình bơ [D]
Ốc [Bm] ơi thương là [A] thương là [G] tình trơ [F#m] trơ
Câu đá [Em] ao bèo, đợi tiếng [G] kinh cầu
Đợi tiếng [Em] chuông chùa [A] gọi [Bm] ta
[Bm] Nỗi buồn ta [G] mang gửi thân này
[Bm] Chiếc vỏ ốc [G] nơi buồn giấu[A]
[Bm] Rủ sạch tâm [G] tư lắm í a bụi trần
[Em] Ao bèo nương [G] thân mượn [F#m] kiếp
Đã hết vui buồn [G] nỗi [A] lòng ta [Em] mang
Theo tiếng chuông [G] chùa tan [A] vào thinh [D] không
Nghe tiếng kinh [G] cầu [Em] gọi hồn ai[A]
Về chốn ao [G] bèo [A] ta là [B] ta
Mượn [Bm] thân con [F#m] ốc [G] trốn trong [A] ao [B] bèo.

Bình luận