Nỗi niềm kẻ ở miền xa

Điệu: Điệu Blues
Tone: [Am]
[Am] Người ở miền xa, chứ khi mưa[F] ngồi nhớ quê nhà[Am]
Nhìn lại ngày qua[Dm] ôi xanh rêu đời xứ lạ[Am]
Con[G] tim bật khóc[Em] , con tim[E7] muốn quay về[Am]
Con[G] tim thổn thức[Em] , con tim[E7] muốn bay về[Am]
[Am] Này chị này anh, chứ tha phương[F] thì nhớ quay về[Am]
Này mẹ này cha[Dm] , cho con xin về vùng đất mẹ[Am]
Con[G] mơ từng hạt[Em] , hạt mưa rơi[E7] trên đất nước mình[Am] .
Con[G] yêu từng hạt[Em] , hạt mưa rơi[E7] trên đất nước mình[Am] .
[Am] Người ở miền xa, chứ đêm đêm[F] nằm nhớ quê nhà[Am]
Nhìn đoạn đời qua[Dm] ôi cơn đau đời xứ lạ[Am]
Đôi[G] tay bật khóc[Em] , đôi tay[E7] muốn quay về[Am]
Con[G] thổn thức[Em] , con tim[E7] muốn quay về[Am]
[Am] Này chị này anh, chứ tha phương[F] thì nhớ quay về[Am]
Này mẹ này em[Dm] , cho con xin về vùng đất mẹ[Am]
Con[G] bật khóc[Em] , con tim[E7] muốn quay về[Am]
Đôi[G] tay bật khóc[Em] , đôi tay[E7] muốn quay về[Am]
Đôi[G] chân bật khóc[Em] , đôi tay[E7] muốn quay về[Am]

Bình luận