Một Phút Giây

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [C]
[A#] Phút giây đâu như còn đây
[Bb] Với đam mê ta như đã [Em] gặp
[Db] Cùng giữ mãi phút giây [A#] ấy
Mỗi vui buồn ta cùng bước
Mỗi gian nan ta cùng mơ ước
Được cùng sẻ chia yêu thương
[A#] Ngày tháng đó [Db] có bao đợi [Em] chờ
[A#] Ngày tháng đó [Db] giờ còn lại bao phút [A#] giây
[A#] Và rồi tôi vẫn biết chặng đường xa phía trước
[Dm7] Nơi nắng gió và không dễ bước, I don’t [Em] care, xin cho tôi thêm một giây [A#] phút
Và tôi vẫn hát dù đường xa phía trước
Nơi nắng gió và không dễ bước, I don’t care, xin cho tôi thêm một giây phút.
Đã bao lần như dừng bước
Với đam mê cho tôi cháy lên
Để giữ mãi khát khao ấy
Ngày tháng đó có bao đợi chờ
Ngày tháng đó giờ còn lại bao phút giây
Mỗi vui buồn ta cùng bước
Mỗi gian nan ta cùng ước
Được cùng sẻ chia yêu thương
Ngày tháng đó có bao đợi chờ
Ngày tháng đó giờ còn lại bao phút giây
Some [Em] day we will a find way, find a way [Bb] to (U)
Let it go, shout it out, I’m gonna find you [Eb] soon, [Em] soon
[Em] Some day we will a [Bb] find way, to [Db] everything to everything⠀⠀

Bình luận