Thằng Bạn Người Hoa

Điệu: Điệu Disco
Tone: [G]
[G] Thằng bạn mình mẹ người [D] Hoa bố nó ta
[Em] Thằng Tàu lai [Bm] rất xấu trai
[C] Lúc đó chúng tôi thường [G] chơi thân nhất vùng
[Am] Đi đâu cũng đều, [D] áo quần giống nhau
[G] Và người họ hàng thằng Tàu [D] lai rất dễ thương
[Em] Người thì cao [Bm] dáng thanh tao
[C] Nhớ lúc đó tôi thường [G] hay đến nhà
[Am] Tôi chỉ mong được [D] thấy bạn thôi
[G] Và từng ngày từng ngày [D] tôi cứ đến chơi nhà
[Em] Thằng Tàu lai tôi [Bm] ở đến mai
[C] Có lúc cả ba cùng [G] chơi năm mười
[Am] Tôi chỉ mong được [D] thấy bạn thôi
[G] Ngày tháng [D] ấy là [Bm] ngày tháng [Em] dấu yêu
[C] Thầm thương bạn thằng Tàu lai nên [D] cứ ngẩn ngơ
Để [G] rồi tối [D] tối một [Bm] mình tôi [Em] với đêm
[C] Dệt lên câu chuyện tình yêu chỉ [D] riêng mình biết
[G] Rồi một ngày một ngày [D] tôi đến chơi
[Em] Thằng Tàu lai nó [Bm] nói tôi hay
[C] Nó nói với tôi bạn [G] thân đi mất rồi
[Am] Hai đứa đau chỉ [D] biết nhìn nhau
[G] Giận một thời gian tôi [D] chẳng muốn sang nhà
[Em] Thằng Tàu lai nó [Bm] đến thăm tôi
[C] Thỏa ước mơ giờ bạn [G] thân đi lấy chồng
[Am] Tôi nghe như một [D] tiếng sét vụt qua
Nhưng mà em [G] ơi cái chuyện đó cũng bình thường [D] thôi mà
Bấy giờ đâu ai thấy [Em] lạ trai tài trai sắc về cùng [Bm] ngôi nhà
Kế bên kia sông có [C] hai cô em thôn nữ cũng thành [G] đôi rồi
Thế gian giờ chuyển [Am] ngôi mà em có thích thì thích [D] tôi nà!
[G] Ngày tháng [D] ấy là [Bm] ngày tháng [Em] dấu yêu
[C] Tình yêu tôi như trẻ thơ không [D] biết ngày mai
[G] rồi tối [D] tối một [Bm] mình ôm [Em] nhớ thương
[C] Tình yêu như con tim không [D] bảo mà khóc
Đau đau thật [G] đau
La la [D] la la la [Bm] la la la [Em] la la la
[C] La la la la la [D] ôi quá đau
[G] La la la [D] la la [Bm] la la la [Em] la la la
[C] La la la la la [D] ôi quá đau
Dẫu biết duyên [G] số là không nên cố lị mà làm [D] lố là khổ bản thân
Con đường lị [Em] đi sẽ còn hoan hỷ dây vào đam [Bm] mỹ chỉ tổ cản chân
Để ngộ [C] nói đặng cho mà hay đừng [G] buồn đừng đau đừng cay
Vì còn [Am] nhiều người như ngộ đây
Suốt cuộc đời [D] này vẫn chưa một lần được nắm [G] tay

Bình luận